A kategorija - Polaganje za A kategoriju

Uslovi

24 godine starosti (ili ukoliko se poseduje A2 kategorije najmanje 2 godine)
lična karta
vozačka dozvola (ukoliko je kandidat poseduje)

A kategorija

Kandidat prvo sluša teorijsku nastavu od 40 časova teorije, odnosno 7 časova ukoliko poseduje vozačku dozvolu sa B kategorijom. Učionica je klimatizovana i opremljena najmodernijom tehnikom i učilima. Nastavu predaje licencirani predavač sa dugogodišnjim iskustvom. Teorijska nastava nije predviđena ukoliko kandidat poseduje AM, A1 ili A2 kategoriju. Polaže se teorijski ispit nakon odslušane teorijske nastave. Rezultati ispita su odmah vidljivi nakon završetka ispita na računarima.

Nakon položenog teorijskog ispita, kandidat donosi lekarsko uverenje za A kategoriju kako bi započeo praktičnu obuku (časove vožnje). Kandidat kreće sa časovima vožnje nakon dostavljanja lekarskog uverenja. Voze se 40 časova, odnosno 20 časova ukoliko poseduje AM kategoriju, 14 časova ukoliko poseduje A1 kategoriju, odnosno 7 časova ukoliko poseduje A2 kategoriju.

Za kandidate koji nemaju B kategoriju ili nisu ranije polagali prvu pomoć, organizujemo prvu pomoć u našim prostorijama kako bi sve mogli završiti na jednom mestu. Nakon završenih časova vožnje i položene prve pomoći, kandidat polaže praktični ispit i dobija vozačku dozvolu. Kandidati koji nisu posedovali probnu dozvolu dobijaju probnu vozačku dozvolu koja traje 2 godine.