A2 kategorija – Polaganje za A2 kategoriju

Uslovi
18 godina starosti
lična karta
vozačka dozvola (ukoliko je kandidat poseduje)

A2 kategorija

Kandidat prvo sluša teorijsku nastavu od 40 časova teorije, ili 7 časova ukoliko poseduje vozačku dozvolu sa B kategorijom. Učionica, opremljena sa najmodernijom tehnikom i učilima, pruža klimatizovan prostor za teorijsko predavanje koje se održava. Licencirani predavač sa dugogodišnjim iskustvom prenosi znanje tokom teorijske nastave. Ukoliko kandidat ima AM ili A1 kategoriju, teorijska nastava nije obavezna.

Nakon završene teorijske nastave, sledi polaganje teorijskog ispita. Teorijski ispit se polaže na računarima, a rezultat se prikazuje odmah nakon završetka ispita. Kada kandidat položi teorijski ispit, potrebno je da donese lekarsko uverenje za A2 kategoriju kako bi započeo praktičnu obuku, odnosno časove vožnje. Ukupno se vozi 30 časova, osim ako kandidat poseduje AM kategoriju, tada je broj časova 14, ili A1 kategoriju, tada je broj časova 7.

Za kandidate koji nemaju B kategoriju ili prethodno nisu polagali prvu pomoć, organizujemo prvu pomoć u našim prostorijama kako bismo sve mogli da obavimo na jednom mestu. Nakon završenih časova vožnje i položene prve pomoći, sledi praktični ispit i dobijanje vozačke dozvole. Kandidati koji nisu imali probnu dozvolu dobijaju probnu vozačku dozvolu. Mlađi kandidati do 19 godina starosti imaju probnu vozačku dozvolu do navršene 21. godine, dok stariji kandidati od 19 godina imaju probnu vozačku dozvolu na dve godine.