B kategorija - Polaganje za B kategoriju

Uslovi
16 godina starosti (17 godina za polaganje praktičnog ispita)
lična karta
vozačka dozvola (ukoliko je kandidat poseduje)

Teorijska nastava

Obuka kandidata sastoji se od 40 časova teorijske i 40 časova praktične nastave. Predavanja su obavezna i ukoliko kandidat propusti neki čas, potrebno je isti nadoknaditi, a sve u dogovoru sa predavačem. Ukoliko kandidat nije obavezan da sluša 40 časova predavanja, a to želi, može da prisustvuje predavanjima. To isto važi i za kandidate koji su završili sa teorijskom obukom, a hoće da ponove i utvrde svoje znanje – mogu prisustvovati ponovnim predavanjima, uz prethodni dogovor sa predavačem.

Prilikom upisa, kandidat dobija ID broj i lozinku na osnovu koje može da se uloguje na profil na kom postoje detaljne informacije o toku obuke, kao i mogućnost pristupa simulaciji testova koji su javni, a koji će biti na polaganju teorijskog ispita.

Nakon završenih teorijskih predavanja prijavljujete teorijski ispit.

Ispit traje 60 minuta. Polaže se u prostorijama škole, na kompjuterima, putem ID broja i lozinke kandidata. Kanidat će položiti teorijski ispit ako postigne najmanje 85% od ukupnog broja poena.

Nakon položenog teorijskog ispita, kandidat vadi lekarsko uverenje da bi mogao da započne praktičnu obuku.

Praktična obuka

Za praktičnu obuku kandidatima je potrebno:

  • potvrda o odslušanoj teoretskoj nastavi
  • potvrda o položenom teorijskom ispitu
  • lekarsko uverenje

Za praktični ispit je potrebno da imate:

  • potvrdu o odslušanoj teoretskoj nastavi
  • potvrdu o položenom teorijskom ispitu
  • lekarsko uverenje
  • potvrdu o završenoj praktičnoj obuci
  • položen ispit iz prve pomoći

Kada položi praktični, kandidat istog dana dobija uverenje o položenom vozačkom ispitu i sa uverenjem o položenom vozačkom ispitu, lekarskim uverenjem koje nije starije od šest meseci i potvrdom o položenom ispitu iz prve pomoći ide u MUP i podnosi zahtev za izdavanje vozačke dozvole.